Recycleer je oude mobiele telefoon of tablet

Wat doen met oude mobiele telefoons, smartphones en tablets

Er zijn miljoenen mobieltjes, smartphones en tablets in gebruik. Naast de telefoons en tablets die in gebruik zijn, ligt er een groot aantal ongebruikt of defect, ergens in een kast of lade. Uiteindelijk komen deze ongebruikte/defecte mobieltjes en tablets terecht in het milieu. GSM's en tablets incl. batterijen bevatten elementen die, indien niet op de juiste wijze verwerkt, schade aan het milieu aanrichten. Daarvoor is het van groot belang dat deze elementen op verantwoorde wijze worden verwijderd om zodoende de impact op het milieu te minimaliseren.

In augustus 2004 is de WEEE (Waste from Electrical and Electronical Equipment) richtlijn, opgesteld door de Europese Commissie, van kracht geworden. Met deze richtlijn wil de Europese Commissie het probleem aanpakken van de snel in omvang toenemende afvalstroom en zorgdragen dat maximaal elektrische en elektronische producten (waaronder GSM's en PDA's) ingezameld en gerecycled worden.

Vanaf 13 augustus 2005 is de producent verantwoordelijk voor de (gescheiden) inzameling en recycling en zonodig de financiering hiervan; dit kunnen ook handelsbedrijven zijn. Tevens moet de producent tijdens het ontwerp en de productie al rekening houden met de milieuvriendelijke verwerking van de apparatuur ( ‘design for recycling’).

Brainscape zien het als hun verantwoordelijkheid om mee te werken aan de totstandkoming van een beter milieu om zodoende een gezonde toekomst te bieden aan de volgende generatie. Het doel van Brainscape is dan ook om, gebruikmakend van een veilig en milieu-verantwoord recyclingsysteem, de noodzaak tot recyclen om te zetten in realiteit.

Heb je als consument een oud mobieltje en/of tablet thuis in de la liggen, wilt u als bedrijf zorgen voor een milieuvriendelijke recycling van oude mobiele bedrijfstelefoons en/of tablets, maak dan gebruik van Brainscape, uw partner op het gebied van mobiele telefoons en tablet-recycling.

Vraag nu een offerte aan.