Vergunningen

Brainscape NV beschikt over een milieuvergunning klasse 1, waarbij de toestemming werd verleend door de provincie Antwerpen tot het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Ook beschikken wij over een erkenningsnummer bij OVAM waarbij u de garantie heeft dat wij volgens de oplegde richtlijnen omgaan met afval.