Privacy beleid

Dit privacy beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

I. Wie zijn we?

Brainscape NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met zetel gevestigd 2900 Schoten, Kanaaldijk 353 en met KBO nummer: 0444.532.687.

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

II. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Identificatiegegevens: voornaam, naam, land, straat en huisnummer, plaats, postcode, telefoon, email adres en rekeningnummer. We verwerken ook eventuele identificerende bedrijfsgegevens, zoals o.a. BTW nummer indien van toepassing.
 • Alle gegevens die u vrijwillig aan ons overmaakt wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt
 • Uw IP-adres door het gebruik van cookies (raadpleeg hiervoor onze cookieverklaring)

III. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken de hogervermelde persoonsgegevens om reden van:

DoelWettelijke basis
Beheer van klanten en bestellingenContractuele noodzaak
Contacten met klanten en prospectenToestemming
Direct marketingToestemming
NieuwsbriefToestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

IV. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens;
 • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met volgende derden om de daarnaast aangegeven redenen:

 • Recupel > rapportage afvalstoffen
 • Gewesten > rapportage afvalstoffen
 • Luelan > IT

V. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden.

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

VI. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, onder meer indien u niet tevreden zou zijn over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  contact@apd-gba.be
   
 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

VII. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan ons contacteren via hogerstaande contactgegevens.

Laatste aanpassing: 09/09/2021