Disclaimer

Deze website is eigendom van Brainscape NV

Bedrijfsgegevens:
Brainscape NV
Kanaaldijk 353
2900 Schoten
Tel: 03/ 354 23 23
Mail: info@brainscape.eu
Ondernemingsnummer: BTW BE 0444.532.687

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

Doel van deze website

Het doel van deze website is om iedereen kennis te laten maken met de diensten en producten van Brainscape NV

Eigendomsrechten tekst- en beeldmateriaal

De inhoud van deze website, zijnde foto's, logo's, teksten, tekeningen, data, bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Brainscape NV of rechthoudende derden. Deze zijn enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze website steeds zo correct en volledig mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact met ons opnemen ter correctie van de aangeboden informatie.

Alle verstrekte inhoud is van algemene aard en kan dus niet als advies worden beschouwd.

Wij trachten deze website zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, al bieden we geen garanties op de correcte werking ervan. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk onbereikbaar is omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. Brainscape NV kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

Brainscape NV kan in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud daarvan goedkeuren en/of controleren. Brainscape NV kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan. Wij raden aan steeds de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld bij het verlaten van deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Privacy

Uw privacy is belangrijk, daarom is de meeste informatie op onze website beschikbaar zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet achterlaten. Wanneer u contact wenst op te nemen is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om uw vragen vlot te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Bij de registratie via de website van Brainscape.eu zal Brainscape NV uw gegevens verzamelen en dit volgens de nieuwe regelgeving van de General Data Protection Regulation (GDPR), of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het Nederlands.

Brainscape NV verbindt zich hierbij zijn gebruikers te informeren op een transparante en ondubbelzinnige manier over hoe Brainscape NV de identificeerbare data verzamelt en verwerkt.

De gebruikers kunnen hun gegevens tevens makkelijk opvragen om naar een andere dienstverlener over te schakelen.

Op aanvraag kunnen alle gegevens in het bezit van Brainscape gewist worden.

Indien er zich een datalek zou voordoen van de persoonsgegevens zal dit binnen de 72u gemeld worden.

Alle persoonsgegevens van Europese burgers zullen steeds beschermd worden volgens de GDPR-wetgeving.

Gebruik van cookies

Deze website kan gebruik maken van cookies om de werking van de website te verbeteren. Wanneer u niet wenst dat deze tijdelijke cookies op uw computer wordt geplaatst, kan u dit uitschakelen bij uw browserinstellingen. Indien cookies worden gebruikt, verzamelen zij geen demografische gegevens over de bezoeker.